Privacyverklaring

Je privacy is voor King & Queens B.V. Zutphen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we via onze website en ons klantsysteem allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Contactformulier website

Bij het invullen van ons contactformulier op onze website stuur je ons, naast je vraag/opmerking, je naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer. Deze gegevens krijgen wij in onze inbox van Telespirit binnen. Wij gebruiken deze gegevens om op je vraag of opmerking te reageren. Er kan worden aangegeven of je mailadres mag worden gebruikt voor de mailing. Gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie zal langer worden bewaard in verband met de administratieve verplichting vanuit de Belastingdienst.

Andere partijen 

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is op basis van de met jou gesloten overeenkomst of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als je daarna onze website verder gebruikt, nemen wij aan dat je geen bezwaar hebt tegen de cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan op basis van de huidige mogelijkheden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten  
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens  
– intrekken van toestemming 
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn: Kings & Queens Zutphen B.V., Stationsplein 6, 7201 ML Zutphen, 0575 – 820 288, info@kandq.nl.